Konkurs ofert na realizację zadań publicznych

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie nr 3/2016 Wójta Gminy Giżycko z dnia 08 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

ZARZĄDZENIE Nr 3/2016 WÓJTA GMINY GIŻYCKO z dnia 08 stycznia 2016r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwi

ZARZĄDZENIE Nr 21/2015 WÓJTA GMINY GIŻYCKO z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych w roku 2015

Ogłoszono: 2015-03-14 01:32:32 przez Janusz Mielziuk ZARZĄDZENIE Nr 21/2015 WÓJTA GMINY GIŻYCKO z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych w roku 2015 Na podstawie art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicz

Zarządzenie Nr 19/2015 Wójta Gminy Giżycko z dnia 05 marca 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku

Ogłoszono: 2015-03-05 11:49:32 przez Janusz Mielziuk ZARZĄDZENIE Nr 19/2015 WÓJTA GMINY GIŻYCKO z dnia 05 marca 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r.,...

ZARZĄDZENIE Nr 10/2015 WÓJTA GMINY GIŻYCKO z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

Ogłoszono: 2015-01-29 10:17:46 przez Janusz Mielziuk ZARZĄDZENIE Nr 10/2015 WÓJTA GMINY GIŻYCKO z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytk

Zarządzenie Nr 6/2015 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 stycznia 2015r.w sprawie uchylenia zarządzenia Wójta Gminy Giżycko w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

Ogłoszono: 2015-01-19 09:09:31 przez Janusz Mielziuk ZARZĄDZENIE Nr 6/2015 WÓJTA GMINY GIŻYCKO z dnia 15 stycznia 2015r. w sprawie uchylenia zarządzenia Wójta Gminy Giżycko w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o

UCHYLONE - ZARZĄDZENIE Nr 4/2015 WÓJTA GMINY GIŻYCKO z dnia 13 stycznia 2015r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

Ogłoszono: 2015-01-14 09:35:13 przez Janusz Mielziuk U C H Y L O N E ZARZĄDZENIE Nr 4/2015 WÓJTA GMINY GIŻYCKO z dnia 13 stycznia 2015r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Na p

ZARZĄDZENIE Nr 18/2014 WÓJTA GMINY GIŻYCKO z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych w roku 2014

Ogłoszono: 2014-02-25 10:58:33 przez Janusz Mielziuk ZARZĄDZENIE Nr 18/2014 WÓJTA GMINY GIŻYCKO z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych w roku 2014 Na podstawie art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i...

ZARZĄDZENIE Nr 16/2014 WÓJTA GMINY GIŻYCKO z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku

Ogłoszono: 2014-02-21 13:23:01 przez Janusz Mielziuk ZARZĄDZENIE Nr 16/2014 WÓJTA GMINY GIŻYCKO z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz....

ZARZĄDZENIE Nr 6/2014 WÓJTA GMINY GIŻYCKO z dnia 21 stycznia 2014r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

Ogłoszono: 2014-01-21 09:59:29 przez Janusz Mielziuk ZARZĄDZENIE Nr 6/2014 WÓJTA GMINY GIŻYCKO z dnia 21 stycznia 2014r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Na podstawie ustawy art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010...

ZARZĄDZENIE Nr 8/2013 WÓJTA GMINY GIŻYCKO z dnia 13 lutego 2013r. w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych w roku 2013

Ogłoszono: 2013-02-14 14:57:19 przez Janusz Mielziuk ZARZĄDZENIE Nr 8/2013 WÓJTA GMINY GIŻYCKO z dnia 13 lutego 2013r. w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych w roku 2013 Na podstawie art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2

Zatrzymaj banner przewijany