Konkurs ofert na realizację zadań publicznych

ZARZĄDZENIE Nr 21/2015 WÓJTA GMINY GIŻYCKO z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych w roku 2015

Ogłoszono: 2015-03-14 01:32:32 przez Janusz Mielziuk

ZARZĄDZENIE Nr 21/2015

WÓJTA GMINY GIŻYCKO

z dnia 12 marca 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych w roku 2015

Na podstawie art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 ze zm) zarządzam,
co następuje:

 § 1.

Po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej ustalam podział środków finansowych
na realizację zadań publicznych w roku 2015, jak następuje:

 

1. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej: 10 000,00 zł

 

L.p.

Nazwa Organizacji

Nazwa Zadania

Przyznana kwota

1.

Towarzystwo Miłośników Twierdzy Boyen w Giżycku

„Obchody rocznicy działań militarnych I Wojny Światowej na Mazurach pn. Operacja Boyen”

9 000,00 zł

2.

Mazurska Fundacja Sztuki „Art Progress”

„Andrzej Strumiłło”

500,00 zł

3.

Mazurska Fundacja Sztuki „Art Progress”

„La Femme – Kobieta inspiracją w sztuce”

500,00 zł

 

 

2. Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego:
6 500,00 zł

 

L.p.

Nazwa Organizacji

Nazwa Zadania

Przyznana kwota

1.

Związek Ukraińców
w Polsce

„XV Międzynarodowe Koncerty Muzyki Cerkiewnej- 2015”

2 500,00 zł

2.

Związek Ukraińców
w Polsce

„XIX Dni Kultury Ukraińskiej- Giżycko 2015”

2 500,00 zł

3.

Związek Ukraińców
w Polsce i

„Święto Ukraińskiej Dziecięcej Twórczości- 2015”

1 500,00 zł

 

 

3. Ochrona i promocji zdrowia:18 500,00 zł

 

L.p.

Nazwa Organizacji

Nazwa Zadania

Przyznana kwota

1.

Warmińsko- Mazurskie Stowarzyszenie Joannitów

„Działania wynikające z potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców Gminy Giżycko”

 

10 500,00 zł

2.

 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz osób
z upośledzeniem umysłowym Koło
w Giżycku

 

„Diagnoza i rehabilitacja ruchowa osób zamieszkałych na terenie Gminy Giżycko”

 

5 000,00 zł

3.

 

Fundacja Pro Humanae Bono

„Opieka socjalno – pielęgniarska na terenie Gminy Giżycko”

 

3 000,00 zł

 

 

4. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu: 16 000,00 zł

 

L.p.

Nazwa Organizacji

Nazwa Zadania

Przyznana kwota

1.

Uczniowski Klub Sportowy BASKET Wilkasy

„IV Międzynarodowy Festiwal Koszykówki”

5 000,00 zł

2.

Towarzystwo Kolarskie „MASTERS GIŻYCKO”

„VI Mazurski, amatorski Półmaraton Rolkarski o Puchar Wójta Gminy Giżycko

2 500,00 zł

3.

Społeczny Klub Sportowy Smol-Bud

„Festiwal Szachowy Wilkasy 2015”

2 000,00 zł

4.

IKS Integracja CONAN

„IX Siłacz Wilkasy”

1 500,00 zł

5.

Stowarzyszenie „Konik na Biegunach”

„II Dzień Praw Zwierząt na Sportowo z Hucułami nad Tajtami”

1 000,00 zł

6.

Stowarzyszenie „Konik na Biegunach”

„Hubertus 2015”

1 000,00 zł

7.

Stowarzyszenie „Kochamy Mazury”

„Festyn Kochamy Mazury”

900,00 zł

8.

Lokalna Organizacja Turystyczna „Mazury”

„II Rajd Rowerowy Mazurskie Fortyfikacje”

800,00 zł

9.

Młodzieżowe Towarzystwo Sportowe Promocja Sportowych Talentów

„Organizacja
i pokrycie części kosztów zakupu nagród XII Mazurskiego Festiwalu Piłki Ręcznej Dziewcząt i Chłopców”

700,00 zł

10.

Giżyckie Stowarzyszenie Wędkarskie

„Ogólnopolskie Zawody Wędkarskie Drapieżnik 2015”

600,00 zł

 

§ 2

Wyniki konkursu podlegają ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Giżycko oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Giżycko.

 

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Giżycko.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2015-03-12
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Katarzyna Zubowicz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 października 2015 13:28
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 802
07 października 2015 13:28 (Administrator) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany