Konkurs ofert na realizację zadań publicznych

Zarządzenie Nr 6/2015 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 stycznia 2015r.w sprawie uchylenia zarządzenia Wójta Gminy Giżycko w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

Ogłoszono: 2015-01-19 09:09:31 przez Janusz Mielziuk

ZARZĄDZENIE Nr 6/2015
WÓJTA GMINY GIŻYCKO
z dnia 15 stycznia 2015r.
 
w sprawie uchylenia zarządzenia Wójta Gminy Giżycko w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych


Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.), w związku z uchwałą Rady Gminy Giżycko nr XLI/469/2014 z dnia 27 października 2014 roku w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2015 rok Wójt Gminy Giżycko zarządza, co następuje:
§1
Uchyla się zarządzenie Nr 4/2015 Wójta Gminy Giżycko z dnia 13 stycznia 2015r.w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych.
§2
Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Giżycko, na portalu internetowym Gminy Giżycko oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Wójt Gminy Giżycko
Marek Jasudowicz

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2015-01-19
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Katarzyna Zubowicz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 października 2015 13:31
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 697
07 października 2015 13:31 (Administrator) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany