Formularze do pobrania

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Formularze- tryb uproszczony

Opublikowane wzory mają zastosowanie do zadań realizowanych w trybie, o którym mowa w art. 19a ustawy, zwanym trybem uproszczonym lub trybem małych grantów

Formularze-tryb konkursowy

Opublikowane wzory mają zastosowanie do wszystkich zadań realizowanych w trybie otwartego konkursu ofert, o którym mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz do trybów nadzwyczajnych (pozakonkursowych), o których mowa w art. 11a-11c ustawy. Ramowy wzór umowy będzie...

Zatrzymaj banner przewijany