Akty prawne

Akty Prawne

  • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2018, poz. 450 ze zm.)
  • Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. u. 2016, poz. 1300)
  • Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U.  2016, poz. 570)

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Spraw Społecznych i Organizacyjnych
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Karolina Maroszyk
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 października 2015 13:48
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 729
06 września 2018 10:12 (Paulina Bednarczyk) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 listopada 2016 11:53 (Karolina Maroszyk) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 października 2015 13:48 (Administrator) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany