Sprawozdania (2012)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Giżycko z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami za 2011 r.

Ogłoszono: 2012-04-17 11:02:56 przez Janusz Mielziuk Zgodnie z art. 5 a pkt 3 Ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie, Wójt Gminy Giżycko wykłada do publicznej wiadomości "Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami za 2011 r.”.

Zatrzymaj banner przewijany