Wybory samorządowe

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wykaz dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Giżycku (15-20.10.2018)

Data Godziny 15.10.2018- PONIEDZIAŁEK w godzinach pracy Urzędu, tj. od 8:00 do 16:00 16.10.2018 - WTOREK w godzinach pracy Urzędu, tj. od 7:00 do 15:00 17.10.2018 - ŚRODA w godzinach pracy Urzędu, tj. od 7:00 do 15:00 18.10.2018 - CZWARTEK w godzinach pracy Urzędu, tj. od 7:00 do...

POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Olsztynie III z dnia 4 października 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Na podstawie art. 182 § 9 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349), w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., Komisarz Wyborczy w Olsztynie III postanawia, co następuje: § 1. Zwołuje się...

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Giżycku z dnia 2 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Giżycko zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Na podstawie art. 435 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Gminna Komisja Wyborcza w Giżycku podaje do wiadomości publicznej informację o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Giżycko zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Okręg...

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Giżycku z dnia 2 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Giżycko zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Na podstawie art. 481 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Gminna Komisja Wyborcza w Giżycku podaje do wiadomości publicznej informację o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Giżycko zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 1. JASUDOWICZ Marek,...

Wykaz dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Giżycku (3-12.10.2018)

Data Godziny 03.10.2018 - ŚRODA w godzinach pracy Urzędu, tj. od 7:00 do 15:00 04.10.2018 - CZWARTEK w godzinach pracy Urzędu, tj. od 7:00 do 15:00 05.10.2018 - PIĄTEK w godzinach pracy Urzędu, tj. od 7:00 do 15:00 08.10.2018- PONIEDZIAŁEK w godzinach pracy Urzędu, tj. od 8:00 do...

POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Olsztynie III z dnia 28 września 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Giżycko

Na podstawie art. 182 § 1 w związku z art. 181a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Komisarz Wyborczy w Olsztynie III postanawia, co następuje: § 1. W celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października...

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Giżycku z dnia 2 października 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Giżycko zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Na podstawie art. 410 § 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Gminna Komisja Wyborcza w Giżycku podaje do publicznej wiadomości informację o przyznanych numerach list kandydatów komitetów wyborczych niespełniających żadnego z warunków określonych w art. 409...

Zatrzymaj banner przewijany