Wybory samorządowe

Wyszukiwarka

Wybierz rok

POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W OLSZTYNIE I z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmiany obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Olsztynie I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego

Na podstawie art. 168 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r., poz. 745, 1000 i 1349) Komisarz Wyborczy w Olsztynie I postanawia: § 1. Sprostować oczywistą omyłkę pisarską w pkt 1. Rozdziału 1. Części I obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Olsztynie I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów...

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W OLSZTYNIE I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego

[WYCIĄG] Na podstawie art. 168 § 1 ustawy z dnia5 stycznia 2011 r.— Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Komisarz Wyborczy w Olsztynie I podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów do rad na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego, przeprowadzonych w dniu21 października 2018 r. Część I Dane...

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W OLSZTYNIE I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego

[WYCIĄG] Na podstawie art. 168 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Komisarz Wyborczy w Olsztynie I podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego, przeprowadzonych...

Wykaz dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Giżycku (15-20.10.2018)

Data Godziny 15.10.2018- PONIEDZIAŁEK w godzinach pracy Urzędu, tj. od 8:00 do 16:00 16.10.201

POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Olsztynie III z dnia 4 października 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Na podstawie art. 182 § 9 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349), w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., Komisarz Wyborczy w Olsztynie III postanawia, co następuje: § 1. Zwołuje się...

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Giżycku z dnia 2 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Giżycko zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Na podstawie art. 435 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Gminna Komisja Wyborcza w Giżycku podaje do wiadomości publicznej informację o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Giżycko zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Okręg...

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Giżycku z dnia 2 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Giżycko zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Na podstawie art. 481 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Gminna Komisja Wyborcza w Giżycku podaje do wiadomości publicznej informację o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Giżycko zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 1. JASUDOWICZ Marek,...

Zatrzymaj banner przewijany