Wybory do Parlamentu Europejskiego

Informacja Wójta Gminy Giżycko z dnia 12 maja 2014 roku o składach i pełnionych funkcjach w Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Giżycko powołanych do przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku

Ogłoszono: 2014-05-15 08:47:02 przez Janusz Mielziuk

Informacja
Wójta Gminy Giżycko
z dnia 12 maja 2014 roku

o składach i pełnionych funkcjach w Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Giżycko powołanych do przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku

Na podstawie art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011r., Nr 21, poz. 112 ze zm.) podaję do wiadomości publicznej składy Obwodowych Komisji Wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku.

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Kamionkach z siedzibą w świetlicy wiejskiej w Kamionkach, Kamionki 11, 11-500 Giżycko

1. Witold Marcinek zam. Bystry - Członek
2. Stefania Zabielska zam. Bogacko - Członek
3. Irena Renata Sekścińska – Kozioł zam. Kamionki - Członek
4. Jan Piech zam. Sterławki Małe – Członek
5. Krystyna Mazurczyk zam. Kamionki - Członek
6. Marek Zyskowski zam. Bogacko – Zastępca Przewodniczącego
7. Jolanta Piotrowska zam. Giżycko – Przewodniczący Komisji

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Sterławkach Małych z siedzibą w świetlicy wiejskiej w Sterławkach Małych, Sterławki Małe 2B, 11-500 Giżycko

1. Maria Gryc zam. Wilkasy - Członek
2. Aleksandra Mazurczyk zam. Kamionki - Członek
3. Anna Bałtakowska zam. Sterławki Średnie – Zastępca Przewodniczącego
4. Bożena Cedrowska zam. Sterławki Małe - Członek
5. Damian Piórko zam. Wrony Nowe - Członek
6. Tadeusz Gierczyk zam. Sterławki Małe - Członek
7. Helena Sałata zam. Giżycko – Przewodniczący Komisji

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Szczybałach Giżyckich z siedzibą w świetlicy wiejskiej w Szczybałach Giżyckich, Szczybały Giżyckie 10A, 11-500 Giżycko

1. Bożena Monika Górska zam. Wilkasy - Członek
2. Henryk Jerzy Wiadrowski zam. Wilkasy - Członek
3. Andrzej Bielak zam. Bogczewo - Członek
4. Sławomir Krzysztof Duchnicz zam. Sterławki Małe - Członek
5. Sylwia Wiśniewska zam. Wilkasy - Członek
6. Wiesław Hajduk zam. Szczybały Giżyckie – Zastępca Przewodniczącego
7. Barbara Danuta Pokora zam. Gajewo - Przewodniczący Komisji

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Wilkasach z siedzibą w Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji w Wilkasach, ul. Olsztyńska 54, 11-500 Giżycko

1. Bożenna Oleksiak zam. Sulimy - Członek
2. Danuta Teresa Wiadrowska zam. Wilkasy – Zastępca Przewodniczącego
3. Ryszard Piotr Należyty zam. Grajwo - Przewodniczący Komisji
4. Małgorzata Łukaszewicz zam. Wilkasy - Członek
5. Joanna Gryziewicz zam. Wilkasy - Członek
6. Justyna Dryło zam. Nowe Sołdany - Członek
7. Zbigniew Antoniak zam. Wilkasy - Członek

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 w Antonowie z siedzibą w świetlicy wiejskiej w Antonowie, ul. Sympatyczna 38, 11-500 Giżycko

1. Jadwiga Jolanta Dadełło zam. Bystry - Członek
2. Alina Kłok zam. Antonowo - Członek
3. Lidia Ina Należyty zam. Grajwo - Przewodniczący Komisji
4. Maria Twarowska zam. Antonowo – Zastępca Przewodniczącego
5. Emilia Dryło zam. Nowe Sołdany - Członek
6. Iwona Chmielewska zam. Antonowo - Członek
7. Wanda Barbara Nawrocka zam. Giżycko - Członek

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6 w Spytkowie z siedzibą w świetlicy wiejskiej w Spytkowie, Spytkowo 21 A, 11-500 Giżycko

1. Henryk Dadełło zam. Bystry - Przewodniczący Komisji
2. Magdalena Grygiencza zam. Gajewo - Członek
3. Anna Chmielarz zam. Gajewo - Członek
4. Józef Zubowicz zam. Świdry - Członek
5. Mateusz Ulatowski zam. Spytkowo - Członek
6. Adam Kamil Skóra zam. Spytkowo - Członek
7. Magdalena Kwiecień zam. Świdry – Zastępca Przewodniczącego

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 7 w Pieczonkach z siedzibą w świetlicy wiejskiej w Pieczonkach, Pieczonki 7,11-500 Giżycko

1. Jacek Jasiński zam. Bystry - Członek
2. Iwona Modzelewska zam. Wilkasy - Członek
3. Zofia Zdzisława Matyjasek zam. Pieczonki – Zastępca Przewodniczącego
4. Ryszard Robert Bojarski zam. Antonowo - Członek
5. Jadwiga Zdunek zam. Nowe Sołdany - Członek
6. Agnieszka Jarocka zam. Zielony Gaj - Przewodniczący Komisji
7. Anna Krejpcio zam. Giżycko - Członek

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 8 w Giżycku z siedzibą w Urzędzie Gminy Giżycko, ul. Mickiewicza 33, 11-500 Giżycko

1. Stanisław Jan Jasiński zam. Bystry - Członek
2. Dariusz Jarosław Rakowski zam. Gajewo - Członek
3. Stanisława Pietrzak zam. Nowe Sołdany – Zastępca Przewodniczącego
4. Agata Pokora zam. Gajewo - Członek
5. Anna Obuchowska zam. Gajewo - Członek
6. Łukasz Marcinek zam. Bystry - Członek
7. Barbara Wiśniewska zam. Wilkasy - Przewodniczący Komisji

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 9 w Sulimach z siedzibą w świetlicy wiejskiej w Sulimach, Sulimy 3A, 11-500 Giżycko

1. Bożena Tyczka zam. Sulimy - Członek
2. Dariusz Modzelewski zam. Wilkasy - Członek
3. Paweł Dzik zam. Kożuchy Wielkie - Członek
4. Krystyna Witenas zam. Wilkasy - Przewodniczący Komisji
5. Agnieszka Małgorzata Rakowska zam. Gajewo - Członek
6. Anna Barbara Majkut zam. Kożuchy Małe - Członek
7. Anna Marcinek zam. Bystry – Zastępca Przewodniczącego

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 10 w Upałtach Małych z siedzibą w świetlicy wiejskiej w Upałtach Małych, Upałty Małe 5, 11-500 Giżycko

1. Mirosław Czachowski zam. Upałty Małe - Przewodniczący Komisji
2. Sylwia Szczęsna zam. Spytkowo - Członek
3. Krystyna Babińska zam. Upałty Małe – Zastępca Przewodniczącego
4. Paweł Ćwikowski zam. Wilkasy - Członek
5. Marta Majkut zam. Kożuchy Wielkie - Członek
6. Małgorzata Kamińska zam. Upałty Małe - Członek
7. Magdalena Król – Wyskwar zam. Giżycko - Członek

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 11 w Bystrym z siedzibą w Szkole Podstawowej w Bystrym, Bystry 9A, 11-500 Giżycko

1. Celina Jasińska zam. Bystry – Zastępca Przewodniczącego
2. Beata Monika Ławrynowicz zam. Pierkunowo - Członek
3. Sylwia Joanna Surowa zam. Wilkasy - Członek
4. Mirosław Jan Antoniak zam. Bystry - Członek
5. Joanna Chomej zam. Kożuchy Wielkie - Członek
6. Irena Jeremicz zam. Bystry - Członek
7. Ewa Andrzejewska zam. Bystry - Przewodniczący Komisji

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 12 w Upałtach z siedzibą w świetlicy wiejskiej w Upałtach, Upałty 10, 11-500 Giżycko

1. Justyna Jasińska zam. Bystry - Przewodniczący Komisji
2. Cezary Jakub Modzelewski zam. Wilkasy - Członek
3. Renata Małgorzata Miszta zam. Upałty - Członek
4. Przemysław Rakowski zam. Gajewo - Członek
5. Karolina Buczko zam. Kożuchy Wielkie - Członek
6. Wioletta Zemke zam. Kąp - Członek
7. Waldemar Albowicz zam. Giżycko – Zastępca Przewodniczącego

Wójt Gminy Giżycko
/-/ Andrzej Sieroński

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2014-05-15
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Barbara Sosnowicz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 października 2015 14:36
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 1182
07 października 2015 14:36 (Administrator) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany