Uchwały Rady

Wyszukiwarka

Wybierz rok

UCHWAŁA NR XX/213/2020 RADY GMINY GIŻYCKO z dnia 28 kwietnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Giżycko na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Giżycko uchwala, co następuje: § 1 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Giżycko o kwotę 1.352.786,08...

UCHWAŁA NR XX/212/2020 RADY GMINY GIŻYCKO z dnia 28 kwietnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Giżycko na lata 2020-2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Giżycko uchwala, co następuje: § 1 W Uchwale Nr XVII/175/2019 Rady Gminy Giżycko z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie...

UCHWAŁA Nr XX/209/2020 RADY GMINY GIŻYCKO z dnia 28 kwietnia 2020r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z terenu rekreacyjnego „Camping Bystry” położonego w miejscowości Bystry, Gmina Giżycko.

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt. 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 poz. 713 tj.) Rada Gminy Giżycko uchwala, co następuje: §1 Ustala się regulamin korzystania z terenu rekreacyjnego „Camping Bystry” położonego w miejscowości Bystry, Gmina Giżycko, stanowiący załącznik do...

UCHWAŁA Nr XX/208/2020 RADY GMINY GIŻYCKO z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie uznania za ochronne lasów znajdujących się w Nadleśnictwie Srokowo, położonych w granicach administracyjnych Gminy Giżycko

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 16 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 6 ze zm.), Rada Gminy Giżycko uchwala, co następuje: § 1 Opiniuje się pozytywnie przedstawiony przez Nadleśnictwo Srokowo...

UCHWAŁA Nr XX/207/2020 RADY GMINY GIŻYCKO z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Giżycko na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 16 pkt 22, art. 37 ust. 2 ustawy z 20.07.2017 r. – Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.), uchwala się, co następuje: § 1 Określa się wykaz kąpielisk na terenie Gminy Giżycko na rok 2020: 1) Kąpielisko...

UCHWAŁA Nr XX/206/2020 RADY GMINY GIŻYCKO z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego w 2020 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 37 ust. 1 ustawy z 20.07.2017 r. – Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.), uchwala się, co następuje: §1 Określa się sezon kąpielowy obejmujący okres od dnia 01.06.2020 r. do dnia 30.09.2020 r. §2 Wykonanie...

UCHWAŁA Nr XX/205/2020 RADY GMINY GIŻYCKO z dnia 28 kwietnia 2020r. w sprawie: dzierżawy nieruchomości w drodze bezprzetargowej, tj. części działki o nr geodezyjnym 309/3, położonej w obrębie geodezyjnym Kamionki

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 roku poz. 713 tj.) - RADA GMINY GIŻYCKO uchwala, co następuje: §1 Wyraża się zgodę na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów dzierżawy na okres do trzech lat części nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym...

UCHWAŁA Nr XX/204/2020 RADY GMINY GIŻYCKO z dnia 28 kwietnia 2020r. w sprawie: dzierżawy nieruchomości w drodze bezprzetargowej, tj. działki o nr geodezyjnym 226/2, położonej w obrębie geodezyjnym Bogaczewo

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 roku poz. 713 tj.) - RADA GMINY GIŻYCKO uchwala, co następuje: §1 Wyraża się zgodę na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy na okres do trzech lat nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 226/2 o powierzchni...

Zatrzymaj banner przewijany