Uchwały Rady

Uchwała Nr XV/151/2015 Rady Gminy Giżycko z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wzorów: informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny, deklaracji na podatek leśny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 849 ze zm.), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz.U z 2013 r., poz. 1381 ze zm.), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 465) Rada Gminy Giżycko uchwala co następuje:

§ 1


1. Ustala się wzór formularza - IN-1 - informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego
- załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Ustala się wzór formularza - DN-1 - deklaracja na podatek od nieruchomości - załącznik Nr 2 do uchwały.
3. Ustala się wzór formularza - DR-1 - deklaracja na podatek rolny - załącznik Nr 3 do uchwały.
4. Ustala się wzór formularza - DL-1 - deklaracja na podatek leśny - załącznik Nr 4 do uchwały.
5. Ustala się wzór formularza - ZN-1 - dane o nieruchomościach - załącznik Nr 5 do uchwały.

§ 2


Traci moc uchwała Nr III/11/2014 Rady Gminy Giżycko z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wzorów: informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny, deklaracji na podatek leśny.

§ 3


Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Miron Misztuk

Wiadomości powiązane

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Rada Gminy Giżycko
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Miron Misztuk
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 grudnia 2015 10:26
Dokument wprowadzony do BIP przez: Janusz Mielziuk
Ilość wyświetleń: 4023
16 grudnia 2015 09:37 (Janusz Mielziuk) - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
16 grudnia 2015 09:37 (Janusz Mielziuk) - Dodanie załącznika [xv1512015_zal_nr_4__dl1_2016.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 grudnia 2015 09:36 (Janusz Mielziuk) - Usunięcie załącznika [xv1512015_zal_nr_4__dl1_2016.doc] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany