Komunikaty - archiwum

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w drodze bezprzetargowej na pisemny wniosek - przedłużenie - Doba

RRG.7140.17.2015
WYKAZ
nieruchomości przeznaczonych do najmu w drodze bezprzetargowej na pisemny wniosek - przedłużenie

Lp.

Wieś

Nr dz.

Powierzchnia

KW

Przeznaczenie

Okres najmu

Wysokość czynszu

Termin wnoszenia opłat

1.

Doba

cz. 16/102

0,1828 ha

OL1G/00016751/9

lokal socjalny Nr 4 o pow. 45,50 m2

3 lata od podpisania umowy

 

 

88,73 zł miesięcznie

 

do 10-tego każdego miesiąca za miesiąc bieżący

2.

Doba

cz. 16/101

0,5607 ha

(do użytkowania 65 m2)

OL1G/00016751/9

ogródek przydomowy

(część E)

czas nieokreślony

1,30 zł

miesięcznie

do 10-tego każdego miesiąca za miesiąc bieżący


 
Uwagi:

1. Czynsz najmu za lokal mieszkalny ustala się według Zarządzenia Wójta Gminy Giżycko Nr 50/10 z dnia 29 grudnia 2010 roku.
2. Czynsz najmu za grunt ustala się według Zarządzenia Wójta Gminy Giżycko Nr 73/2014 z dnia 26 sierpnia 2014 roku.
3. Czynsz najmu zwolniony z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 roku Nr 177 poz. 1054 z późn. zm.)
4. Najem w/w nieruchomości następuje na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 7a oraz art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomości z dnia 21 sierpnia 1997 roku (Dz.U. z 2015 roku poz. 782 ze zm.).
5. Najem w/w nieruchomości zgodne jest z następującymi uchwałami Rady Gminy Giżycko: Nr XXX/367/2013 z dnia 11 października 2013 roku oraz Nr XII/87/2015 z dnia 23 lipca 2015 roku.
6. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni, po tym terminie podpisana zostanie umowa dzierżawy.

Szczegółowych informacji udziela Katarzyna Czepaniewska, pracownik Urzędu Gminy w Giżycku, ul. Mickiewicz 33, pokój nr 24, tel. 87 429 99 80, w godzinach pracy Urzędu.

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2015-07-28
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Katarzyna Czepaniewska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 września 2015 10:44
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 335
29 września 2015 10:44 (Administrator) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany