Komunikaty - archiwum

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Kożuchy Wielkie

RRG.6840.49.2015
W Y K A Z
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
 

Lp

Wieś

Nr działki

Powierzchnia w ha

Udział

KW

Cena

Przeznaczenie

Uwagi

 

1

 

 

Kożuchy Wielkie

 

14/1

 

0,1266

 

 

-

 

 

OL1G/00024889/4

 

5 694,00 zł

 

 

Zabudowana budynkiem byłej zlewni mleka

 

 

Sprzedaż bezprzetargu dla użytkownika wieczystego

 

 
1. Pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości przysługuje osobom, które spełniają warunki art. 34 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782 t. j.).
2. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie warunków wymienionych w punkcie 1 mogą wnieść wniosek w terminie do 19 sierpnia 2015 roku (włącznie).
3. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni (tj. do dnia 28 lipca 2015 r.). Po tym okresie po wyeliminowaniu wniosków wynikających z punktu 1 nieruchomości przeznaczone zostaną do zbycia, a ich cena przestanie obowiązywać.
4. Koszty aktu notarialnego i zabezpieczenia hipotecznego ponosi nabywca.
5. Bliższe informacje na temat w/w nieruchomości udziela pracownik Urzędu Gminy Giżycko Magdalena Kwiecień, pokój nr 24, tel. 87 429 99 79.

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2015-07-03
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Magdalena Kwiecień
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 września 2015 10:49
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 427
29 września 2015 10:49 (Administrator) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany