Komunikaty - archiwum

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Upałty

RGKiOŚ.6840.2.2014                                             

W Y K A Z
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

 

Lp

Wieś

Nr działki

Powierzchnia w ha

Udział

KW

Cena

Przeznaczenie

Uwagi

 

1

 

Upałty

 

152/4

 

0,0035

 

-

 

OL1G/00024687/9

 

6 430,00 zł

 

Zabudowana budynkiem gospodarczym

 

Przetarg zgodnie z Uchwałą Nr XXXIV/399/2014 Rady Gminy Giżycko z dnia 05.02.2014r.

 

 

2

 

Upałty

 

152/5

 

0,0013

 

-

 

OL1G/00024657/9

 

2 160,00 zł

 

Zabudowana budynkiem gospodarczym

Przetarg zgodnie z Uchwałą Nr XXXIV/399/2014 Rady Gminy Giżycko z dnia 05.02.2014r.

 

 

3

 

Upałty

 

152/6

 

0,0035

 

-

 

OL1G/00024657/9

 

5 800,00 zł

 

Zabudowana budynkiem gospodarczym

Przetarg zgodnie z Uchwałą Nr XXXIV/399/2014 Rady Gminy Giżycko z dnia 05.02.2014r.

 

 

  1. Pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości przysługuje osobom, które spełniają warunki art. 34 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 102 poz. 651 z 2010 r. ze zm.).
  2. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie warunków wymienionych w punkcie 1 mogą wnieść wniosek             w terminie do 03 kwietnia 2014 roku (włącznie).
  3. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni (tj. do dnia 13 marca 2014 r.). Po tym okresie po wyeliminowaniu wniosków wynikających z punktu 1 nieruchomości przeznaczone zostaną do zbycia, a ich cena przestanie obowiązywać.
  4. Koszty aktu notarialnego i zabezpieczenia hipotecznego ponosi nabywca.
  5. Bliższe informacje na temat w/w nieruchomości udziela pracownik Urzędu Gminy Giżycko Magdalena Kwiecień, pokój nr 24, tel. 87 429 99 79.

 

Do wiadomości:

  1. Sołtys wsi Upałty
  2. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Giżycku
  3. BIP
  4. Gazeta Giżycka
  5. a/a

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2014-02-20
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Magdalena Kwiecień
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 października 2015 11:51
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 296
01 października 2015 11:51 (Administrator) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany