Komunikaty - archiwum

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Nasz znak: RGKiOŚ.6733.3.2014
OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r. poz. 647 – tekst jednolity) oraz art. 61 k.p.a.
Informuję strony postępowania oraz ogół społeczeństwa

że do Wójta Gminy Giżycko 13.02.2014r. wpłynął wniosek Pana Dariusza Grygiencza złożony w imieniu Gminy Giżycko w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 129009N w miejscowości Wilkasy przy ul. Szkolnej w granicach działek nr 156, 183, 188 w obrębie geodezyjnym Wilkasy, gmina Giżycko.

Wymienione działki nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z przepisów art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego.
Uwagi dotyczące wniosku można wnosić pisemnie do tutejszego organu w terminie do 14 dni od daty publikacji lub doręczenia obwieszczenia.
Otrzymują:
1. Wnioskodawca i strony wg wykazu
2. Tablica ogłoszeń w siedzibie tyt. Organu
3. Sołectwo Wilkasy – celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń
4. www.bip.ugg.pl
5. a/a

Wykaz stron sprawy RGKiOŚ.6733.3.2014:
1. Gmina Giżycko
2. a/a

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2014-02-20
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Emilia Chochulska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 października 2015 11:53
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 388
01 października 2015 11:53 (Administrator) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany