Komunikaty - archiwum

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. budowy rozdzielczej sieci kanalizacyjnej

Nasz znak: RGKiOŚ.6733.2.2014
OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r. poz. 647 ze zm.) oraz art. 61 k.p.a.
Informuję strony postępowania oraz ogół społeczeństwa

że do Wójta Gminy Giżycko 31.01.2014r. wpłynął wniosek (uzupełniony 17.02.2014r.) Pana Bogdana Lipka i Pana Sebastiana Pawlak reprezentujących PPHU „Hydramet” Sp. z o.o. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. budowy rozdzielczej sieci kanalizacyjnej o długości 319m, w granicach działek nr 208/83, 212/11, 214/2, 215/2 w obrębie geodezyjnym Gajewo, gmina Giżycko.

Działka nr 208/83 nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z przepisów art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego.
Uwagi dotyczące wniosku można wnosić pisemnie do tutejszego organu w terminie do 14 dni od daty publikacji lub doręczenia obwieszczenia.Otrzymują:
1. Wnioskodawca i strony wg wykazu
2. Tablica ogłoszeń w siedzibie tyt. Organu
3. Sołectwo Gajewo – celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń
4. www.bip.ugg.pl
5. a/a


Wykaz stron sprawy: RGKiOŚ.6733.2.2014
1. PPHU „HYDRAMET” Sp. z o.o., ul. Obwodowa 3, Gajewo, 11-500 Giżycko
2. a/a

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2014-02-20
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Emilia Chochulska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 października 2015 11:54
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 281
01 października 2015 11:54 (Administrator) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany