Komunikaty - archiwum

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na pisemny wniosek - Świdry

RGKiOŚ.6845.8.2014

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na pisemny wniosek

 

Lp.

Wieś

Nr dz.

Powierzchnia

KW

Przeznaczenie

Okres dzierżawy

Wysokość czynszu

Termin wnoszenia opłat

1.

Świdry

180

0,3900 ha

OL1G/00009010/1

uprawy rolne

 

 

3 lata

od dnia podpisania umowy

 

 

117,00 zł

rocznie

w dwóch ratach:

I rata do 15 marca

każdego roku

II rata do 15 września

każdego roku

 
Uwagi:

Czynsz dzierżawy za grunt ustala się według Zarządzenia Wójta Gminy Giżycko Nr 46/2013 z dnia 04 lipca 2013 roku.

Czynsz dzierżawy zwolniony z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 roku Nr 177 poz. 1054 z późn. zm.)
Wykaz wywiesza się na okres 21 dni, po tym terminie zostanie podpisana umowa dzierżawy.

Szczegółowych informacji udziela Katarzyna Czepaniewska, pracownik Urzędu Gminy w Giżycku, ul. Mickiewicz 33, pokój nr 24, tel. 87 429 99 80, w godzinach pracy Urzędu.

Do wiadomości:

1. Sołtys wsi: Świdry.

2. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Giżycko

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2014-02-17
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Katarzyna Czepaniewska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 października 2015 11:55
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 335
01 października 2015 11:55 (Administrator) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany