Komunikaty - archiwum

Obwieszczenie Wójta Gminy Giżycko o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny - kruszywa naturalnego ze złoża Sołdany III, na części działki ozn. nr geod. 124 o pow. 4,57 ha w obrębie Sołdany, gmina Giżycko.

OBWIESZCZENIE


Zgodnie z wymogami art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 t.j.)
 
WÓJT GMINY GIŻYCKO

informuje

o wydaniu w dniu 24 stycznia 2014 r. decyzji znak: RGKiOŚ.6220.5.2012
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny - kruszywa naturalnego ze złoża Sołdany III, na części działki ozn. nr geod. 124 o pow. 4,57 ha w obrębie Sołdany, gmina Giżycko.
Jednocześnie zawiadamiam o możliwości zapoznania się z jej treścią i dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Giżycko, ul. Mickiewicza 33, pok. nr 26 w godzinach urzędowania.

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2014-01-27
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Artur Pawlukowski
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 października 2015 11:58
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 490
19 października 2015 13:49 (Administrator) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
01 października 2015 11:58 (Administrator) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany