Praca - Aktualne - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 30/2017 Wójta Gminy Giżycko z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie: przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Jagiellończyka w Wilkasach

Zmienia się treść załącznika do Zarządzenia - ogłoszenie o konkursie w ten sposób, że przedłuża się termin na składanie ofert do dnia 23 marca 2017r., w związku z czym punkt III 1) załącznika do Zarządzenia otrzymuje brzmienie: „Oferty należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu (1 piętro, pokój nr 11) w...

Zarządzenie Nr 29/2017 Wójta Gminy Giżycko z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie: przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Bystrym,

Zmienia się treść załącznika do Zarządzenia - ogłoszenie o konkursie w ten sposób, że przedłuża się termin na składanie ofert do dnia 23 marca 2017r., w związku z czym punkt III 1) załącznika do Zarządzenia otrzymuje brzmienie: „Oferty należy składać osobiście

Zatrzymaj banner przewijany