Posiedzenia komisji - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów oraz Komisji Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Giżycko w dniu 29 października 2018r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Giżycko.

Porządek posiedzenia: 1. Otwarcie. 2. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie: dzierżawy nieruchomości w drodze bezprzetargowej, tj. część działki o nr geodezyjnym 34/1, położonej w obrębie geodezyjnym Sterławki Małe, miejscowość Sterławki Małe. 3. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie: najmu i dzierżawy...

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Giżycko w dniu 23 października 2018 roku o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Giżycko.

Porządek obrad: 1. Otwarcie. 2. Przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego i zajęcie stanowiska w sprawie skargi na Wójta Gminy Giżycko. 3. Sprawy różne i wolne wnioski. 4. Zamknięcie posiedzenia.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Giżycko w dniu 26 września 2018 roku godz. 14:45 – sala konferencyjna Urzędu

Porządek posiedzenia: 1. Otwarcie. 2. Analiza wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 roku. 3. Przygotowanie sprawozdania z pracy komisji. 4. Sprawy różne i wolne wnioski. 5. zamknięcie posiedzenia.

Posiedzenie Komisji Oświaty Spraw Społecznych i Turystyki Rady Gminy Giżycko w dniu 26 września 2018 roku – godz. 14:00 – sala konferencyjna Urzędu

Porządek posiedzenia: 1. Otwarcie. 2. Organizacja oświaty w roku szkolnym 2018/2019 w Gminie Giżycko. 3. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. 4. Podsumowanie pracy Komisji. 5. Sprawy różne i wolne wnioski. 6. Zamknięcie posiedzenia.

Wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów oraz Komisji Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Giżycko w dniu 25 września 2018 roku – godz. 13:00 – sala konferencyjna Urzędu

Porządek posiedzenia: 1. Otwarcie. 2. Informacja z działalności Mazurskiego Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami. 3. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Upałty, Gmina Giżycko. 4. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie przystąpienia...

Posiedzenie Komisji Statutowej Rady Gminy Giżycko w dniu 18 września 2018 roku godz. 14:00 – sala konferencyjna Urzędu Gminy

Porządek posiedzenia: 1. Otwarcie. 2. Omówienie propozycji zmian zapisów w Statucie Gminy Giżycko. 3. Sprawy różne i wolne wnioski. 4. Zamknięcie posiedzenia.

Posiedzenie Komisji Statutowej Rady Gminy Giżycko w dniu 06 września 2018 roku godz. 14:00 – sala konferencyjna Urzędu Gminy

Porządek posiedzenia: 1. Otwarcie. 2. Omówienie propozycji zmian zapisów w Statucie Gminy Giżycko. 3. Sprawy różne i wolne wnioski. 4. Zamknięcie posiedzenia.

Posiedzenie Komisji Statutowej Rady Gminy Giżycko w dniu 20 sierpnia 2018 roku godz. 15:00 – sala konferencyjna Urzędu Gminy

Porządek posiedzenia: 1. Otwarcie. 2. Omówienie propozycji zmian zapisów w Statucie Gminy Giżycko. 3. Sprawy różne i wolne wnioski. 4. Zamknięcie posiedzenia.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Giżycko w dniu 20 sierpnia 2018 roku godz. 10:00 – sala konferencyjna Urzędu

Porządek posiedzenia: 1. Otwarcie. 2. Przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego i zajęcie stanowiska w sprawie skargi złożonej przez mieszkańców Gajewa. 3. Sprawy różne i wolne wnioski. 4. Zamknięcie posiedzenia.

Posiedzenie Komisji Statutowej Rady Gminy Giżycko w dniu 06 sierpnia 2018 roku godz. 15:00 – gabinet Wójta Gminy

Porządek posiedzenia: 1. Otwarcie. 2. Wybór Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji. 3. Omówienie nowych zapisów w ustawie o samorządzie gminnym. 4. Sprawy różne i wolne wnioski. 5. Zamknięcie posiedzenia.

Zatrzymaj banner przewijany