Opłata targowa - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Opłata targowa

Uchwała Nr XIII/160/2011 Rady Gminy Giżycko z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie opłaty targowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 19 pkt 1 lit. a, ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j....

Zatrzymaj banner przewijany